W3Counter
Elektro Vzdrževalne Peči

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

UNIVERZALNE ELEKTRO PEČI ZA Al-ZLITINE

 

1. SPLOŠNO

Izdejujejo se v dveh izvedbah:

- peči za vzdrževanje temperature - VP peči

- peči s kombiniranim namenom - KP peči

KP peči se lahko razen vzdrževanja temperapure, koristij tudi za topljenje hladnega vložka. Oba tipa peči sta elektroodporna s keramičnimi (SiC) grelci. Glede na vsebino se oba tipa peči izdelujeta v nominalnih velikostih od 250 - 1000 kg. Univerzalne peči so projektirane tako, da izpolnjujejo različne zahteve tehnološkega procesa v livarnah in zagotavljajo pridobivanje kvalitetne litine, ter ekonomično proizvodnjo odlitkov iz Al - zlitin.

2. UPORABA

Oba tipa peči se uporabljata za oskrbovanje s kvalitetno litino:

- 2-3 kokilna stroja z gravitacijskim postopkom litja

- 1 visokotlačni stroj

- avtomatska formarska linija s peščenimi formami

3. OPIS

SiC grelci so nameščeni v pokrovu peči, ki se odpira in zapira. Manjši del litine se nahaja v dveh stranskih komorah, ki sta glede na srednji prostor, t.j. na kad peči simetrično postavnljeni. Obe komori imata odprtino za polnjenje peči, oz. za odvzem litine. Med komorama in kadjo sta pregradni steni, ki do določene globine segata v litino. Na ta način je prostor nad gladino litine v kadi popolnoma zaprt in izoliran od škodljivih vplivov okolice, kot so naplinjevanje litine, absorbcija vlage iz okolice in večje toplotne izgube. Pregradna zidova varujeta grelce pred poškodbami zaradi špricanja litine po grelcih pri polnjenju peči ali obdelavi litine v komorah. Pregradni steni zagotavljata pridobivanje čiste litine, ker po obdelavi litine nastali lažji oksidi izplavajo na površino; zaradi pregradnega zida ne morejo ti oksidi iz komore za polnjenje priti v prostor pod grelce, še manj pa v prostor (komoro) za odvzem litine. Težji oksidi, ki padejo na dno polnilne komore pa zaradi vzdignjenega dna v srednjem delu peči tudi ne morejo priti v komoro za odvzem litine. Razen tega pregradni steni pozitivno vplivata na mirovanje litine v peči, kar pa je osnovni pogoj za dobro odplinjevanje in samočiščenje litine. V srednjem delu, t.j. v kadi, se lahko po potrebi vrši obdelava litine s solmi za odplinjevanje in rafinacijo.

4. REGULACIJA TEMPERATURE IN REGULACIJA MOČI

Točna regulacija temperature litine je zagotovljena s pomočjo termoelementov. Maksimalno odstopanje temperature od nastavljene vrednosti znaša 3°C. Regulacija moči grelcev je potrebna zato, ker SiC grelci s časom spreminjajo svojo upornost. Za vzdrževanje nespremenjene moči grelcev je potrebno spreminjati napetost na grelcih. Razen tega moramo imeti v primeru, ko se peč KP koristi kot peč VP možnost redukcije grelcev. Rešitev te naloge je realizirana s tristorskim regulatorjem, pri čener je s pomočjo instrumentov na regulacijski omari možno kontrolirati stanje grelcev in enostavno nastaviti moč.

5. ŽIVLJENSKA DOBA

Življenska doba znaša 5 - 10 let, nato jo je potrebno znova obzidati.

6. PORABA ENERGIJE

Pri VP pečeh leži povprečna poraba energije v mejah od 9 do 10 kWh za tono vsebine peči. Poraba energije pri KP pečeh, če te služijo kot topilni agregati, se giblje v mejah od 400 do 420 kWh po toni hladnega vložka.

 

 

Elektro vzdževalna peč

Komandna omara za elektro vzdrževalno peč

Notranjost omare elektro vzdrževalne peči

Trafo elektro vzdrževalne peči

©Copyright: Intermetal Proizvodnja strojev in livarske opreme d.o.o.